Case 1

Fleksibel produktionslinje forvandler aluminiumsprofiler til LED-lysskinner

Eltraco Automation har i samarbejde med samarbejdspartnerne Robot Nordic og TEKprojekt leveret en 16 meter lang fuldautomatisk produktionslinje til belysningsproducenten LED iBond.

Se videoen her.

Man kan sagtens producere high-end elektronik i høje styktal på dansk grund. Det viser et automationsprojekt, som Eltraco Automation har løst for belysningsproducenten LED iBond i samarbejde med Robot Nordic og TEKprojekt.

En 16 meter lang fuldautomatisk produktionslinje med CNC-bearbejdningscenter, limdispensering, komponentmontage og automatisk kvalitetssikring skal holde produktionen af en ny type LED-lysskinne på dansk grund. Vel at mærke selvom der er tale om årlige styktal på mellem 70.000 og 300.000 styk.

”Det er et dansk produkt, og derfor er det vigtigt for os, at det produceres i Danmark, selvom der i en dansk kontekst er tale om høje styktal. Ved at have sådan en produktionslinje in-house sikrer vi både arbejdspladser og en bedre forankring af viden i vores udviklingsafdeling,” forklarer Claus Jørgensen, produktionschef hos LED iBond.

Skal sælges i hele Europa
LED-skinnen – kaldet LED iBond Kitchen – består af to tynde, sammenlimede aluminiumsprofiler, der kan hænges op under eksempelvis køkkenskabe.
Indtil for nylig blev LED-skinnen produceret manuelt af en dansk underleverandør, men da LED-skinnen fremover skal være en del af køkken- og badeværelsessortimentet hos Europas førende køkkenproducent Nobia AB, var der behov for både at opskalere og automatisere produktionen.

Derfor har Eltraco Automation i samarbejde med Robot Nordic og TEKprojekt designet og bygget den 16 meter lange linje, der forvandler de rå aluminiumsprofiler til færdige LED-lysskinner – uden at nogen menneskehænder behøver røre ved profilerne undervejs.

Linjen kan producere 19 forskellige produktvarianter i forskellige længder fra 300 til 1800 mm og med forskellige hulkonfigurationer til LED-lamperne. Omstilling mellem produktvarianter tager cirka to minutter, og linjen kan driftes af én enkelt operatør.

Krævende processer
Aluminiumsprofilerne limes sammen i et tilstødende anlæg, inden de føres ind i produktionslinjen, som bl.a. fræser, afrenser, samler og til sidst kvalitetskontrollerer hver enkelt LED-spot. Også etableringen af de elektriske forbindelser sker fuldautomatisk.
Undervejs i linjen er der en række automatiske kontrolforanstaltninger, der sikrer processen. En sådan foranstaltning er for eksempel knyttet til presseprocessen, hvis kurveforløb overvåges nøje. Registrerer en af disse foranstaltninger en afvigelse, køres den aktuelle skinne enten ud på en kassationsrampe, eller operatøren tilkaldes.

Til sidst i linjen kvalitetssikres lyskvaliteten i hvert enkelt LED-lampe automatisk. Når en skinne har passeret denne test, er skinnen endeligt godkendt og færdig.

På kanten af det teknisk mulige
Eltraco Automation har været projektejer og stået for mekanikken, mens Robot Nordic har varetaget vision- og robotprogrammering. Endelig har TEKprojekt stået for projektledelsen af hele projektet og for flere tekniske løsninger. Alle tre virksomheder er en del af Odenses robotklynge Odense Robotics.
Ifølge administrerende direktør i Eltraco Automation, Mikael Thomsen, har projektpartnerne konstant bevæget sig på kanten af det teknisk mulige med produktionslinjen, der involverer mange forskellige processer – med tolerancer på få hundrededele millimeter, store krav til rene processer og et krav om, at linjen kan producere 19 produktvarianter.

”Nogle af de væsentlige udfordringer har være knyttet til de meget små tolerancer og kravet til en ren proces. For eksempel skulle spånerne fra fræseprocessen bortskaffes meget effektivt for ikke at ridse LED-skinnerne og for ikke at ligge tilbage i hullet, når der efterfølgende skulle lim i. Løsningen på dette blev en speciel sugestuds, som TEKprojekt udviklede til projektet, så processen blev fuldstændig ren,” fortæller Mikael Thomsen.

Dygtig projektledelse
Hele linjen blev bygget op i Odense, inden den efter gennemført FAT-test blev flyttet til LED iBonds fabrik i Farum.
Fra LED iBonds side står man ifølge Claus Jørgensen med en helt unik produktionslinje, hvis lige ikke findes andre steder i verden. Afhængigt af antal skift kan linjen producere mellem 70.000 og 300.000 enheder om året.

”Vi har haft et rigtig fint samarbejde med Eltraco Automation om at udvikle og bygge denne meget unikke linje. Der har selvfølgelig været udfordringer undervejs, men ikke noget vi ville have været foruden i dag,” siger Claus Jørgensen, der særligt roser TEKprojekts projektledelse:

”Vi har været rigtig glade for, at der blev tilknyttet en ekstern projektleder. Det gav os ro i maven og sikkerhed for, at der blev fulgt op på tingene undervejs.”