For produktionsvirksomheder

Lad TEKprojekt være din “In-house” automationsspecialist og kom godt i mål med dit automationsprojekt

Når du som produktionsvirksomhed køber et automationsprojekt, står du med et betydeligt ansvar for, at dit automationsprojekt er ordentligt forberedt, defineret og aftalt – Og betydelig risiko, hvis det ikke er.

 


Kerneydelser

√   Rådgivning og potentialeafklaring

Er du i tvivl, om du skal automatisere, hvad du skal automatisere, i hvilken rækkefølge du skal automatisere eller hvem, der skal være din automationsleverandør – så kan TEKprojekt hjælpe dig med rådgivning og potentialeafklaring.

I et potentialeafklaringsforløb vurderer TEKprojekt først på om der vil være en fordel i at automationsmodne dit produktet og din produktionsproces. Derefter kigger TEKprojekt på den konkrete automationsløsning, der vil give dig den værdi, du leder efter. Typisk potentialeafklaring indeholder som udgangspunkt følgende:
1. Identificere de processer i din produktion, der har det største automationspotentiale.
2. Automationsmodne dit produkt og din produktionsproces.
3. Projektgrundlag som f.eks. procesbeskrivelse, kravspecifikation og business case.
4. Tilbudshjemtagning fra de automationsleverandører, der har de fornødne kompetencer.

Læs mere

√   Hands-on projektledelse

Især, hvis du er en lille produktionsvirksomhed, kan det være vanskeligt at finde ressourcer og kompetencer in-house til at implementere automationstiltag. I sådanne tilfælde kan du med fordel hyre TEKprojekt ind som din uafhængige automationsspecialist og projektleder.

Læs her om Eltraco Automations erfaring med TEKprojekt som ekstern projektleder: Reference fra Eltraco Automation

TEKprojekt kan håndtere hele processen for dig frem til ibrugtagning af dit nye automationsudstyr. Herunder bl.a. at finde den rigtige automationsleverandør med de kompetencer som netop dit projekt kræver.
Nedenstående er et eksempel på et forløb frem mod ibrugtagning:
1. Endelig procesbeskrivelse, kravspecifikation og business case. 2. Endelig leverandørvalg.
3. Projektstyring og afklaring i afklaringsfasen med leverandør.
4. Forberedelse af din produktion og medarbejdere.
5. Opfølgning på milestones hos din automationsleverandør.
6. Godkende den færdige løsning (FAT & SAT).
7. Træning af operatører.

Læs mere

√   Projektsikring af dit projekt

Projektsikring er en mindre rolle i et projekt og er uafhængig af projektlederen. Det er projektsikringens formål at overvåge og sikre dine interesser i projektet.

Som produktionsvirksomhed er dine interesser typisk at slutproduktet leverer op til dine forventninger, at levering sker rettidigt og, at du er klar til at idriftsætte løsningen, når den leveres. Du kan hyre TEKprojekt ind som projektsikring på dit projekt. TEKprojekt vil typisk sikre, at projektets aftalegrundlag er afklaret tilstrækkeligt, at risici er identificeret og, at du har en god plan for implementeringen i din produktion. TEKprojekt tilbyder Projektsikring af dit projekt i det niveau, du ønsker.

Læs mere

√   Second opinion

Føler du, at dit projekt måske er på vej ud af en forkert tangent, så få en second opinion fra TEKprojekt – En faglig og objektiv vurdering af, hvad der skal til for, at få dit projekt tilbage på ret køl.

√   Andet

TEKprojekt kan dertil hjælpe med en lang række andre opgaver. F.eks. optimering af eksisterende maskiner og processer i din produktion og installation af nyt udstyr i din produktion.

 

TEKprojekts kompetencer spænder bredt – Se mere her.
Ring og få en snak om, hvordan TEKprojekt kan hjælpe dig.

 


Støtteordninger

Inden du kaster dig ud i et automationsprojekt, skal du være opmærksom på, at dit projekt muligvis kan opnå støtte fra en eller flere støtteordninger finansieret af staten og EU.

TEKprojekt er formelt godkendt rådgiver indenfor automation og Industri 4.0 hos Erhvervsstyrelsens Erhvervshuse.

Læs mere om støtteordninger her.

 


Gode råd til dig, der vil selv

At købe en automationsløsning er IKKE sammenligneligt med køb af en standardmaskine. Der er ofte tale om et relativt kompliceret udviklingsprojekt, der kan være vanskeligt at afdække, aftale, bygge og implementere.
TEKprojekt har identificeret 8 faldgrupper herunder, som du bør iagttage i dit automationsprojekt:

1. Business Case: Utilstrækkeligt overblik over faktisk operatørtid.
2. Sværhedsgrad: Undervurderer sværhedsgraden og ser for sent at projekt ikke lykkes.
3. Leverandør: Vælger leverandør, der ikke har de fornødne kompetencer.
4. Skala: Gaber over for meget på en gang i stedet for at dele projektet op i mindre bidder.
5. Proces: Afklarer og dokumenterer ikke processen tilstrækkeligt.
6. Kravspecifikation: Mangelfuld aftalegrundlag med leverandør.
7. Risikostyring: Overser at identificere og afklare de største risici først.
8. Medarbejdere: Inddrager ikke medarbejderne tilstrækkeligt.

Det er dyrt og tidskrævende for dig, hvis dit automationsprojekt løber ud af en forkert tangent – Og det er der desværre betydelig risiko for vil ske, hvis du ikke selv har den fornødne erfaring eller tid til at håndtere dit automationsprojekt. Iagttager du ovenstående 8 punkter, vil du dog være på rette spor.