Samarbejde

Det er TEKprojekts målsætning, at du oplever et fleksibelt, værdiskabende & personligt samarbejde!

 

TEKprojekts ydelser tilbydes til en konkurrencedygtig timepris og efter en af nedenstående to modeller. Du kan hyre TEKprojekt ind på timebasis i det omfang, du har behov for og uden forpligtigelser af nogen art – Super fleksibelt!

Udspecificeret faktura: Til dig, der har brug for hjælp til større opgaver. TEKprojekt udspecificerer timeforbrug nøje på faktura i faste intervaller, så du aldrig er i tvivl om, hvad du betaler for.

Klippekort: Til dig, der på Ad-Hoc basis har brug for hjælp til at løse små opgaver og ikke har behov for udspecificeret faktura.