Reference fra Enabled Robotics

Odense den 17/01-2019.
Interview med Lars-Peter Ellekilde, der er CEO for Enabled Robotics ApS.

Hvem er Enabled Robotics?

”Enabled Robotics udvikler og sælger løsninger til at opnå høj præcision på en UR robotarm monteret på en mobil platform som f.eks. en MIR mobil robot. Løsningen fra Enabled Robotics indeholder Enabled Robots egenudviklede visionkamera, software og controller.

Enabled Robotics blev grundlagt i 2016 af Science Ventures Denmark og Lars-Peter Ellekilde som et spin-out af Syddansk Universitet. Siden da har Enabled Robotics rejst anselig investorkapital og er nu i proces med at modne både produkt og forretningsmodel.”

http://enabled-robotics.com/

Hvilken karakter har Enabled Robotics samarbejde med TEKprojekt?

“Vi gør brug af TEKprojekts kompetencer på ad-hoc basis og primært til rådgivning i forskellige sammenhæng. Christian fra TEKprojekt har bl.a. rådgivet os om praktisk installation, brug og CE-mærkning af vores produkt. Dertil har Christians input til vores forretningsmodel haft stor betydning for valg i den forbindelse. Christian har dertil, i kraft af hans netværk, hjulpet med at finde partnervirksomheder at teste vores løsning . Christian udgør en vigtig sparringspartner for os og er et vigtigt bindeled for os ud til industrien.”

Hvad har samarbejdet med TEKprojekt betydet for Enabled Robotics?

”Overordnet set har samarbejdet med Christian fra TEKprojekt betydet, at vi har haft adgang til værdifuld input og knowhow fra en teknisk bredt funderet praktiker. Inputtet fra Christian har haft betydning for flere at de valg, vi har truffet både i forhold til vores produkt og forretningsmodel. Dertil har Christian f.eks. også skabt forbindelsen til en spændende virksomhed, som vi har aftalt at teste vores løsning sammen med, hvilket kommer til at give både virksomheden og Enabled Robotics stor værdi – Det er rigtig godt set af Christian!”

Hvilke af TEKprojekt’s kompetencer sætter Enabled Robotics særlig pris på?

”Da Enabled Robotics er et spin-out fra forskningsmiljøet ved SDU ligger vores styrker indenfor software og robotudvikling. Vi har derfor haft stor glæde af Christian’s viden og erfaring indenfor produktion og fået værdifulde input omkring såvel anvendelse som forretningsmodel. Derudover har vi draget nytte af Christians viden omkring sikkerhed og CE-mærkning. Endeligt så har Christian en bred viden fra mekanik over software til projektledelse, hvilket gør at man altid kan få en kvalificeret snak om hvordan tingene bør gribes an. 

Hvordan oplever I samarbejdet med TEKprojekt?

”Kort og godt, så oplever vi samarbejdet med Christian fra TEKprojekt som meget behageligt, fleksibelt og professionelt.”

Vil du anbefale andre at bruge TEKprojekt?

”Vi er meget tilfredse med vores samarbejdet med TEKprojekt, og jeg kan helt klart anbefale andre virksomheder at gøre brug af TEKprojekts kompetencer, ligesom vi har gjort”.

Lars-Peter Ellekilde