Reference fra Eltraco Automation

Odense den 15/5-2018.
Interview med Mikael Merlin Thomsen, der er ejer af og Direktør for Eltraco Automation Aps.

 

Hvem er Eltraco Automation?

“Hos Eltraco Automation har vi to forretningsben. I det ene forretningsben sælger vi SMT produktionslinjer til elektronikindustrien og i det andet forretningsben udfører vi turn key automationsløsninger til produktionsvirksomheder i og uden for elektronikindustrien.”
www.Eltraco.com

Hvilken karakter har Eltraco Automations’s samarbejde med TEKprojekt?

“TEKprojekt leverer projektledelse til os på konsulentbasis. Vi bruger Christian fra TEKprojekt på vores større automationsprojekter, hvor Christian håndtere hele projektledelsesopgaven for os, herunder også den direkte kontakt med kunden, kravspecifikationsarbejdet og meget mere. I 2017 og 2018 har Christian været vores projektleder på to større automationsprojekter.
I det ene projekt har Christian, ud over projektledelse, også bidraget betydeligt med at opfinde specialløsninger til at håndtere bløde emner i produktionslinjen. Selv om det ikke har været Christians primære opgave, har Christian ved flere lejligheder f.eks. 3D CAD tegnet sit løsningsforslag på en særlig vanskelig udfordring, printet det på vores 3D printer og testet det sammen med vores team på værkstedet. De gange han har gjort det, har det vist sig at være funktionelle løsninger.”

Hvad har samarbejdet med TEKprojekt betydet for Eltraco Automation’s kunder?

”Samarbejdet med TEKprojekt har helt klart gjort kommunikationen med vores kunder endnu mere tillidsfuld, samarbejdende og konstruktiv. En af Eltraco Automations vigtigste værdier er netop tillid, og det hjælper TEKprojekt’s professionelle projektstyring med at understøtte. Det er også den feedback, vi får fra vores kunder.”

Hvad har TEKprojekt yderligere bidraget med?

“TEKprojekt har generelt set bidraget med meget mere til vores forretning end bare projektledelse. F.eks. har TEKprojekt været arkitekten bag en finansiel risikomodel, som vi i stigende grad anvender på vores automationsprojekter. At gennemføre et automationsprojekt kan være forbundet med stor risiko for både kunde og leverandør, og der har TEKprojekt hjulpet med at skrue en økonomiske model sammen, der minimerer risikoen for begge parter. Langt hen ad vejen er der bare tale om almindelig sund fornuft, men det er virkelig vigtigt, at man får taget højde for det i sin samarbejdsaftale – for alle parters skyld.”

Hvilke af TEKprojekt’s kompetencer sætter Eltraco Automations særlig pris på?

”Eltraco Automation er en projektorienteret virksomhed, der har brug for forskellige specialer fra projekt til projekt. Vi har en række kernekompetencer her i huset, men supplerer med specialistviden udefra – og vi betaler gerne lidt ekstra for de helt rigtige kompetencer. Dem får vi fra TEKprojekt, hvis kernekompetencer er hardcore tekniske projektledelse. Derudover betyder Christians baggrund som Maskinmester også, at han kan levere den nødvendige tekniske sparring med vores medarbejdere og leverandører, hvilket er en stor gevinst på projekterne. Christian har dertil en ledelsesmæssig og en kommerciel baggrund, hvilket vi tydeligt ser bl.a. i hans tilgang til projektledelse og professionelle kommunikation internt og udad til.”

Hvilke oplevelser har I haft med TEKprojekt?

”Vi har udelukkende haft positive oplevelser, og vores samarbejde har til fulde indfriet forventningerne – og mere til. Udover selve projektledelsen har TEKprojekt f.eks. også bidraget med maskinbeskrivelser og specifikationer til underleverandører, hvilket har givet et godt grundlag at arbejde ud fra på de forskellige projekter, og det har styrket samarbejdet med såvel kunde som underleverandører.”

Vil du anbefale andre at bruge TEKprojekt til projektledelse?

“Ja bestemt!
Vores forretningsmodel betyder, at vi i perioder har brug for en stærk ressource som Christian. Derfor fungerer det fleksible samarbejde vi har med TEKprojekt helt fantastisk for os. Jeg vil klart anbefale TEKprojekt og Christian til andre virksomheder i samme situation.”

Mikael Merlin Thomsen.