Mission Vision

Vision:

Konkurrencen om kunderne vil i fremtiden i større grad blive vundet ved hjælp af effektiv produktionsteknologi. At opnå en effektiv produktion ved hjælp af teknologi kræver både ekspertviden og tid, hvilket mindre virksomheder sjældent har tilstrækkeligt af in-house. Det er derfor nødvendigt for de mindre virksomheder at kunne hyre disse ekspertkompetencer ind udefra – F.eks. igennem TEKprojekt.


Mission:

  • Det er TEKprojekt’s mission at være produktions- og automationsvirksomheders foretrukne eksterne rådgiver og projektleder til automationsprojekter i kraft af stort branchekendskab, effektiv projektledelse og fleksibelt samarbejde.
  • Derudover er det TEKprojekt’s mission, evt. via partnerskaber, at realisere nye forretningsmuligheder indenfor robot og automationsbrancen.